top of page

Tính toán ống gió với phần mềm DuctChecker Pro 2016.


Duct Checker Pro 2016 là một trong những phần mềm tính chọn kích thước ống gió và miệng gió tốt nhất hiện nay.Phần mềm này của Nhật nên phần tính toán tương đối chính xác.Điểm mạnh của phần mềm này là:

- Thứ 1: Cho phép hiệu chỉnh các thông số cài đặt theo kinh nghiệm hoặc theo TCVN. - Thứ 2 : Có thể tạo thêm những layer riêng cho phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. - Thứ 3: Chỉ cần nhập lưu lượng là có đầy đủ thông số ống gió và miệng gió để lựa chọn và ứng với mỗi size sẽ có lưu lượng , tổn thất áp suất và vận tốc riêng.Nếu không có size mình cần có thể nhập vào ô phía dưới và nhập kích thước ống để tìm những thông gió còn lại.

Phần mền chạy được trên tất cả các phiên bản Window

3.275 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
Bài viết gần đây:
bottom of page